Czym jest rebirthing

Kategoria: Artykuły i inspiracje Opublikowano: niedziela, 25, luty 2018

Jacek Borowicz, Paweł Trzciński

 

Rebirthing (z ang. odradzanie) to opracowana w latach 70-tych XX wieku przez Leonarda Orra, naturalna, bazująca na oddechu, metoda pracy nad rozwojem indywidualnym.

Pod wpływem kluczowych doświadczeń życiowych każdy z nas buduje system wewnętrznych przekonań na temat siebie samego, relacji z ludźmi i życia jako takiego. Przekonania te mogą mieć charakter wspierający lub ograniczający. Programują one w dużej mierze nasze codzienne postępowania. Doświadczenia traumatyczne niejednokrotnie skutkują sformułowaniem negatywnych, ograniczających przekonań blokujących możliwość kształtowania życia zgodnie z własnymi potrzebami i celami. Tym samym ograniczają zdolność do doświadczania spokoju, szczęścia i radości życia jak też tworzenia satysfakcjonujących związków z ludźmi.

Jednym z kluczowych zdarzeń mających bezpośredni wpływ  formułowanie podstawowych  przekonań o życiu jest poród. Warunki w jakich odbywa się poród mogą skutkować doświadczeniem określonym jako „szok porodowy”. Silne bodźce działające w trakcie porodu i bezpośrednio po nim - problemy i zakłócenia w procesie porodu, interwencje medyczne,  reakcje matki/ojca, zachowania personelu medycznego, dramatyczna zmiana środowiska życiowego mogą w niektórych przypadkach powodować powstawania określonych reakcji  głęboko zapamiętywanych na poziomie układu nerwowego.  Przejawiają się na przykład w indywidualnym wzorcu oddychania, sposobie reagowania na bodźce ze środowiska, w kontaktach z innymi ludźmi, czy poziomie energii życiowej i stanie zdrowia. Reakcje te są powielane niejako automatycznie w naszym późniejszym życiu w sytuacjach kojarzonych z pierwszymi doświadczeniami okołoporodowymi.

Zjawisko tworzenia odgraniczających przekonań może występować także w sytuacji innych traumatycznych przeżyć życiowych.

Istnieje możliwość uwolnienia się od konsekwencji zarówno szoku porodowego jak i innych zdarzeń traumatycznych oraz zmiany ograniczających negatywnych przekonań.

Podstawową formą pracy metodą rebirthingu jest sesja oddechowa. Kluczowym narzędziem jakie stosowane jest w ramach sesji rebirthingu to oddech połączony polegający na swobodnym i połączonym wdechu i wydechu jako naturalnego sposobu oddychania każdego człowieka.

Wśród efektów możliwych do uzyskania dzięki cyklowi sesji rebirthingowych wskazać można na:

  • pogłębioną relaksację dzięki odreagowaniu sytuacji stresowych (zarówno bieżących jak i przeszłych) przejawiającą się w rozluźnieniu napięcia mięśniowego i emocjonalnego, uczuciu ulgi, lekkości i radości,
  • uzyskanie wglądu i świadomości znaczenia przeszłych traumatycznych zdarzeń umożliwiające wyrażenie stłumionych emocji,
  • wolność emocjonalna - zdolność pozostawienia za sobą przeszłości a przez to przeżywania życia w stanie obecności tu i teraz,
  • uświadomienie sobie i zmianę przekonań programujących nasze funkcjonowanie w życiu.

 

Afiliacje

Metoda rebirthingu stosowana jest współcześnie również pod innymi nazwami: oddychanie holotropowe, integracja oddechem, świadome oddychanie. Elementy charakterystyczne dla koncepcji rebirthingu spotkać można także w przypadkach takich metod jak somatoterapia, NLP.